zondag 24 december 2017

Playground

We're near
   then far apart again
When you're close to me
   I rejoice
When you're gone
   I suffer
From happiness to desperate desire I go
   and back again
as you push me on my mood swing

zaterdag 23 december 2017

Memories

I remember
the laughter and the jokes
th glances and the touches
the talking, the listening, the silences
the stolen kisses...

But mostly I remember
the laughter
and the pun we had.

zaterdag 16 december 2017

Zonder titel

In mijn hart staat diep gekerfd je naam
en af en toe dan krab ik aan de roven
Wees niet bang - ik ben je al te boven
(In mezelf bedriegen ben ik wel bekwaam
alleen ikzelf wil dat dus geloven)

zaterdag 4 november 2017

Boekdrukkunst

Coster is verongelukt
had zich te diep omlaag gebukt
in zijn drukpers, werd weggerukt...
Zijn weduwe is ook bedrukt.

Trick or treat

Het is alweer een paar dagen geleden, maar ik heb nu de tijd om erover te vertellen. En de rust. Die komt uit de fles; ik heb sindsdien niet meer geslapen. Sinds afgelopen dinsdag, 31 oktober.