Categorieën

Copla - Zielige pogingen tot simpele versjes en español.
Fout versje - Onsmakelijk, vies, en/of plat. Stof zijn wij, en tot stof zullen wij wederkeren - maar tot dan kunnen we de zaak flink versmeren.
Gemankeerd - Leidend tot meer dan gemiddelde ontevredenheid. Waarom dan hier? Omdat "hier" niet het museum is.
Kort kort verhaal - Een verhaal in 6 woorden. Zie Six Word Stories en Wired: Very Short Stories.
Metarijm - Zelfbevlekkingsvers.
Metatwiet - Getater over getwitter.
Nucleair - Soms ontplof ik.
Ollekebolleke - Drs. P is God, en Hij schiep het ollekebolleke. Ik ben niet waardig Hem na te volgen, en dat is te merken.
Opgegeven - Een versje waarin een door iemand opgegeven woord in is verwerkt. Bonuspunten als het een rijmwoord is, extraplusbonuspunten als het ook het slotwoord is. Omdat het spelletje op Twitter gespeeld wordt passen deze bijna altijd in een tweet.
Politiek - Ook Fout, maar dan niet vers.
Proces - Waarom nadenken als je ook een stappenplan kunt volgen? Elders zijn de processen beschreven.
Tweehondjes - Ik zit mij voor het vensterglas / onnoemlijk te vervelen. / Ik wou dat ik twee hondjes was, / dan kon ik samen spelen. Maar dan anders! Zie voor een prachtverzameling de site van Tessadus.
Triolet - ABaAabAB versje.
Twiet140 - Een rijmpje in precies 140 tekens, daarmee precies een tweet opvullend. Lijkt moeilijker dan het is.
Verhaal - Een of twee zomers was mijn jeugd vol gebeurtenissen. Soms vertel ik daar over, op twitter. Ook andere verhalen, of interessante mensen die ik trof in de kroeg van ouwe Luuk.
Vorkdicht - Familie van vormen geopperd door @vorkbaard: een tekstje waarbij ieder volgend woord een lettergreep meer telt (Een vorkdicht lettergreept incrementeel, onvoorwaardelijk. Complexiteitsgewijs onovertreffelijke onhaalbaarheidsextremiteit!) en/of een tekstje waarbij ieder woord met de volgende letter van het alfabet begint. Of beide. Of niet met lettergrepen, maar met letters. En zo.
Wis- en natuurrijm - Tekstjes die spelen met getallen, of rijmpjes over natuurkundige zaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten