zondag 8 juli 2012

Wie heeft er een woord voor me? (6)

Glibberdingetjes
Op de grond liggen de stringetjes
onze tongen draaien kringetjes
voortvarend zijn ook de vingertjes
maar waar zijn nou die glibberdingetjes?

Moeder, gruwel, ontspannen, dûh
Ik overmeester dagelijks 'n moeder
want in m'n kelder woont 'n gruwel
die ik ontspannen met die dame voeder
Dûh. Verbaast niemand. O, u wel?

Eigenliefde, held, stiltecoupé, ex-vandalen, lamgeslagen
Vol eigenliefde molden ze de trein
maar n conducteur, de held, deed ze erg pijn
nu liggen de ex-vandalen gedwee
lamgeslagen in n stiltecoupé

Verloren, dondersteen, foton
Verloren tast je door 't donker
'n dondersteen heeft 't licht gedoofd
toch heeft iemand je beloofd
'n foton licht, 'n flonker
of 'n hele zon

Deadline
Contact had hij alleen online
maar door n slechte ping
haalde hij de headline
zn lifeline werd n deadline
daar hij zich aan de kabel verhing

zondag 1 juli 2012

Wie heeft er een woord voor me? (5)

Apocrief
Je verhalen zijn niet altijd waar
je beweringen vaak apocrief
je smoesjes net iets te pasklaar
onbetrouwbaar, maar:
ik vind je toch wel lief

Hottentottententententoonstelling
Antropologisch veldonderzoek is écht je ding
maar laat je niet bedotten:
je ziet de meeste Hottentotten
op een hott&tott&t&t&t&toonstelling.

Telepathie
Een bijzondere vorm van sympathie
ontstaat wel 'n keer tussen gelieven
die elkaar zonder een woord gerieven
Men noemt dit ook wel telepathie

Iets aantrekkelijks
Zo'n striptease is vaak best wel heet
maar daarin ben ik rekkelijk
Een schoonheid die zich langzaam kleedt
heeft ook wel iets aantrekkelijks

Bestormen, mateloos
Jij jonkvrouwe, was radeloos
en volgens riddernormen
waak ik nu, vaak slapeloos
Maar mijn rol beklemt me mateloos
ik wil je burcht bestormen