maandag 20 april 2015

Gestrand

"Excellentie,

Het is met enige schroom dat ik mij tot u wend. Men heeft u ongetwijfeld geïnformeerd over de ongelukkige noodlanding die mijn bemanning en ik op uw planeet hebben moeten maken. Helaas waren wij onvoldoende op de hoogte van uw bestuurstructuren (een planeet opgedeeld in autonome gebieden - een interessant concept!) waardoor we in eerste instantie niet de juiste stappen hebben kunnen zetten om onderdak en assistentie te verkrijgen. Nu ons een en ander duidelijk is gemaakt (ik begrijp dat "breng ons naar uw leider!" een onhandige uitdrukkingswijze was) vertrouw ik erop dat we de hulp kunnen krijgen die wij nodig hebben.

Ik verzoek u dan ook om ons spoedig onze bewegingsvrijheid terug te geven.

Met vriendelijke groet"

---

"Excellentie,

Wederom wend ik mij tot u met het verzoek ons in vrijheid te stellen. Ik heb advies ingewonnen van uw soortgenoten die zich hebben gespecialiseerd in uw regelstructuren en concludeer dat wij geen van uw regels overtreden hebben. Uw argument dat onze opsluiting dient om te voorkomen dat wij verdwijnen tot wij naar ons land van herkomst vertrekken lijkt niet consistent: wilt u dat wij hier blijven (wat de opsluiting garandeert) of dat wij vertrekken?

Uw experts hebben u ongetwijfeld op de hoogte gebracht dat ons ruimteschip zozeer beschadigd is door de noodlanding en het defect dat daartoe de aanleiding was dat er geen hoop is dat deze gerepareerd kan worden. Er lijkt dan ook geen reden te zijn ons in onze bewegingsvrijheid te belemmeren in afwachting van onze niet-bestaande terugkeer.

Met verbaasde groet"

---

"Excellentie,

Met het schaamrood op mijn kaken (die heb ik niet, maar mijn tolk vertelt mij dat dit een geschikte frase is voor de situatie) moet ik me opnieuw tot u wenden met een verzoek. Allereerst wil ik u danken dat u de vrijheidsbeperkende maatregelen die op ons van toepassing waren hebt opgeheven. Helaas kwam dit voor een van onze bemanningsleden te laat; verschillende van uw tijdseenheden ("maanden" vertelt men mij) zonder voldoende zonlicht bleken fataal voor hem te zijn.

Dat bepaalt dan ook de inhoud van mijn verzoek. Tot mijn verrassing werden we na onze invrijheidsstelling aan ons lot overgelaten, waar ik ondersteuning en hulp verwacht had. Hoewel uw atmosfeer zeer geschikt voor ons is, geldt dat niet voor de atmosferische gesteldheden die u als "weer" bestempelt: onze lichamen vereisen bescherming voor de gebruikelijke vochtigheidsgraad en temperatuur. Daarnaast is uw voedsel voor ons onbruikbaar zonder geavanceerde bewerking en supplementen.

We hebben de kennis en de middelen om deze zelf te organiseren - ons wordt echter verteld dat wij daarvoor de nodige dunne bedrukte boomproducten ontberen ("papieren" noemt u deze, meen ik. Wat een interessante manier om zaken te regelen!). Zonder deze zijn wij niet in staat om medewerking van officiële zijde te krijgen, noch om de inkomsten te verwerven om deze medewerking in te kopen.

Ik verzoek u dan ook ons hetzij van "papieren", hetzij van onderdak en voedsel te voorzien.

Met wanhopige groet"

---

"Excellentie,

Tot mijn spijt moet ik het overlijden van nog twee van mijn bemanningsleden melden. Ik reken het mijzelf ernstig aan dat ik u er niet van heb kunnen overtuigen dat wij ons leven hoog waarderen, en dat een sterfgeval door ontbreken van enige medewerking en medeleven zeer pijnlijk is. Ik twijfel er niet aan dat, hadden wij gedegen onderzoek kunnen doen voor onze noodlanding, we ons hadden gerealiseerd dat "papier" hier een religieuze status heeft die boven het leven gaat. In dat geval waren wij niet zo geschokt geweest.

Een van de overledenen was onze technicus en communicatiespecialist. Gelukkig voor u is hij voor zijn dood nog in staat geweest een geïmproviseerde zender te bouwen. Mijn overgebleven bemanningslid en ik hebben deze gebruikt voor een laatste bericht aan ons moederschip, enkele lichtmaanden hiervandaan. In dit bericht hebben wij uw zorgen over de zogenaamde "aanzuigende werking" uiteengezet - hoewel ik toegeef niet te begrijpen wat er aangezogen wordt, en hoe.

Ongetwijfeld echter zal uw zorg gerespecteerd worden, en ik neem aan dat uw planeet voor de komende melkwegomwenteling in quarantaine geplaatst zal worden. Wij vertrouwen er volkomen op dat u zelf in staat bent de evacuatie van uw planeet te regelen. Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat de supernova die komend decennium in de galactische nabijheid plaats zal vinden uw planeet zal steriliseren.

Wij wensen u het beste. Met laatste groet."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten