vrijdag 30 maart 2018

Goede Vrijdag

En Jezus brak het brood, zeggende:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt."
En de apostelen zeiden:
"Maar Heer, dat brood lijkt helemaal niet op Uw Lichaam! Het is plat en rond terwijl Uw Lichaam langwerpig is!"
En een der apostelen sprak:
"Uw Lichaam is lang en atletisch gebouwd en moet je die spieren zien en dat wasbordje" en een der andere apostelen gooide een beker koud water over hem.
En een dienaar bracht een ander brood, zeggende:
"Ziet, dit brood is gebakken naar Uw Gelijkenis. Zelfs zijn er wat losse haren en afgeknipte nagels van U in meegebakken."
En de Here Jezus zegende hem, met de woorden:
"Voorwaar, gij hebt aan Mij goed gedaan."
En Jezus brak het nieuwe brood, zeggende:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, aaargh."
En aanstonds viel hij op de grond onder hevige pijnen, en verwonderd zagen de apostelen hun Heiland in stukken breken en de Geest geven.
En zij wendden zich tot de dienaar, zeggende:
"Wie zijt gij?"
En de dienaar antwoordde: "Zaterdag."
En een zwarte haan kraaide driemaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten